44219132160_aa20331b8d_4k.jpg

En ny vår for JKA Norway

 

Mer enn 70% av klubbene, med støtte fra 6 av våre høyest graderte medlemmer, tar nå grep for å skape en ny vår i JKA Norway. Det blir en ny retning og det blir en ny sjefsinstruktør.

I mange år har klubber, instruktører og medlemmer ønsket en annen retning og en annen kultur i JKA Norway. Majoriteten av medlemsklubbene har et sterkt ønske om å skape et sunnere, mer inkluderende og åpnere JKA Norway. Vi ønsker å endre våre kjerneverdier og skape en organisasjon vi alle kan være stolte av.

Det er DU - klubbene og medlemmene - som utgjør JKA Norway. Det er klubbene og medlemmene som skal være i fokus i det nye JKA Norway.

20181203-DSC_8194-1.jpg
 

Våre kjerneverdier:

 

Inkluderende

Alle er velkommen i vår organisasjon, unge som gamle, eller medlemmer av andre forbund. Det er vårt uttalte mål at alle er velkommen og alle skal bli sett. Dette stiller store krav til styret, instruktører og medlemsklubber. Gradsystemet vil alltid være en viktig del av karaten, men viktigere er det at alle uansett bakgrunn blir sett og ivaretatt.

 
20191121Høstgassuku 20195697-212.jpg
 

Demokratisk

I vårt JKA Norway skal det være  medlemmene som bestemmer. Teknisk Komite (TK) skal fortsatt bestå av medlemmer med 5. Dan eller høyere, men sjefsinstruktør innstilles av TK og godkjennes av årsmøtet. NIF sine retningslinjer trumfer JKA sine. Vi skal ikke lengre måtte søke om tillatelse til å engasjere ny sjefsinstruktør. Vi bor i et demokratisk land og følger demokratiske prinsipper.

 
20191122Høstgassuku dag25882-200.jpg
 

Aktiv

Vi vil fortsatt arrangere store treningssamlinger med gjesteinstruktører fra inn- og utland. Vi vil arrangere konkurranser som tidligere, og invitere andre instruktører og klubber til å trene og konkurrere sammen med oss. Våre høyest graderte instruktører vil reise mer aktivt rundt i klubbene, spesielt perifere klubber, slik at alle får nytte godt av deres kunnskap og erfaring.

 
Shodan Bjørgvin.jpg
 

Kunnskapsrike

JKA Norway har vært og skal fortsatt være ledende innen Shotokan karate. Vi skal utvikle bredde- og toppidrettsutøvere basert på kunnskap og kompetanse fra inn- og utland. Vi skal dele kompetansen og være et førstevalg for alle som ønsker å lære om karatens sanne verdier; mentalt og fysisk.

 
Tillit_edited_edited.jpg
Justice_edited.jpg
foretnings%2520orden%2520jka_edited_edited.jpg

Hva dreier saken med vår sjefsinstruktør seg egentlig om?

Denne saken dreier som om mangel på tillit. Majoriteten av JKA Norway sine medlemmer, klubber og instruktører, har ikke lengre tillit til dagens sjefsinstruktør. Over 70% av klubbene ønsker et bytte av sjefsinstruktør. Dette er kjernen i saken.

Det er helt normalt i næringsliv, politikk og organisasjoner at en leder trekker seg når vedkommende ikke lengre har tillit. Våre vedtekter og JKA sin organisering har gjort det vanskelig å bytte sjefsinstruktør. Det har blitt mye støy. Vi ønsker derfor at årsmøtet tar stilling til hvem de ønsker som sjefsinstruktør. Det er en rettferdig og demokratisk prosess som alle parter bør kunne akseptere.

Forslag til nye vedtekter

Det er blitt lagt ned mye og grundig  arbeid i å lage nye vedtekter som er tilpasset dagens krav. Endringene gir oss et verktøy for bedre styring, kontroll og utvikling av JKA Norway. Vi tror årsmøtet vil ønske disse endringene velkommen. Vi tar gjerne i mot innspill til utkastet til nye vedtekter. Innspill må sendes oss innen 20.januar.

Forslag til forretningsorden Teknisk Komitè

Konflikten vi har hatt gjennom store deler av 2020 viser at vi trenger en ny forretningsorden i Teknisk Komitè. Forslaget er med på å demokratisere JKA Norway og la medlemmene få medbestemmelsesrett. Forslaget skal gjøre at den type konflikt vi har hatt ikke skal få gjenta seg. Vi tar gjerne i mot innspill til forslaget om ny "forretningsorden for TK". Innspill må sendes oss innen 20. januar.

 
4E3644EC-4C64-4304-B9E9-138D7752BF44_edited.jpg

Hvordan blir så JKA Norway ?

Svar på det du lurer på

 

Får jeg trene med mine venner fra klubber som ikke blir med videre ?

Alle utøvere vil få tilgang til våre gasshukuer enten de er medlem av JKA Norway eller ikke.

Får jeg gradere meg ?

Det blir gradering som vanlig

Blir det landslag ?

Det blir landslag og det blir konkurranse i inn og utland. Hvor og med hvem kommer vi tilbake til. Vårt ønske og mål er at vi konkurrerer på vanlig måte i JKA.

Blir vi fortsatt en del av JKA ?

Vårt mål og vårt tilhørighet er JKA. Det finnes andre flotte organisasjoner som har tatt kontakt og ønsker oss velkommen. Men våre hjerter banker for en fremtid i JKA.

Er det sikkert at vi blir delt ?

Nei, det er ikke sikkert at vi blir delt. Det som er sikkert er at vi vil fortsette under en ny sjefsinstruktør.

Er det mulig å avholde ekstraordinært årsmøte allerede 6. januar med de koronarestriksjonene vi har?

Norges idrettsforbund har laget en mal for digital gjennomføring av årsmøter på Teams. Det samme gjelder avstemning.

Kan klubber utenfor JKA Norway bli med?

Det kan de! Vi er blitt kontaktet av og har vært i kontakt med andre Shotokan klubber og organisasjoner i Norge. Vi regner med at vi innen utgangen av 2021 har vesentlig flere medlemsklubber, med bredere geografisk spredning, enn JKA Norway har i dag.

Hvem blir neste sjefsinstruktør?

Neste sjefsinstruktør innstilles av TK og godkjennes av årsmøtet i en demokratisk prosess. Dere kan lese mer om hele prosessen i vårt forslag til nye vedtekter. Se link øverst på siden.

Classroom Furnitures

Ekstraordinært årsmøte

6. januar 2021

46873909814_0935e0e87c_3k.jpg

Møt opp og gjør en forskjell

6. januar 2021

 

4000 medlemmer i 2025?

Hårete mål krever kraftfulle handlinger og her er noen av handlingene som blir en realitet fra 2021:

 

Profesjonell hjelp til markedsføring

Alle klubber i JKA Norway, som ønsker det, vil få hjelp med markedsføring og rekruttering. Vi har ressurser i organisasjonen som vet hva som virker og vi har ressurser som kan lage alt nødvendig reklamemateriell. Vekst blir viktig for at vi skal kunne videreutvikle JKA Norway.

Videreutdanning av instruktører og ledere

JKA Norway sine midler vil i større grad gå til kompetansebygging i organisasjonen. Klubber, instruktører og medlemmer er fundamentet i JKA Norway. Det er et klart mål å videreutvikle hele organisasjonen.

Det skal være trygt og gøy å være medlem i JKA Norway

I alt vi gjør skal vi søke å legge inn elementer av treningsiver og glede. Vi skal ha fokus på samarbeid, inkludering og trivsel. Vi skal bygge et fundament som gir tillit og trygghet for alle. Styret i JKA Norway ønsker å bidra med midler, ideer og arrangement utover det man tidligere har forbundet med tradisjonelle karateaktiviteter.

20181130-20181130-DSC_7394.jpg

Vi frir til alle shotokan klubber i Norge

Vi skal sammen skape et tryggere, bedre, større og mer inkluderende JKA Norway. Vi trenger en ny sjefsinstruktør, vi trenger en ny retning og vi trenger dere med på laget.

 

Sæle sensei
6. Dan JKA

Hovedinstruktør Lyderhorn karateklubb
Ansiennitet: 42 år

dos Santos sensei

6. Dan JKA

Hovedinstruktør Oslo Budo Kwai
Ansiennitet: 42 år

Pettersen sensei
6. Dan JKA

Hovedinstruktør Bjørgvin karateklubb
Ansiennitet: 34 år

Clementsen sensei
6. Dan JKA

Hovedinstruktør Øygarden karateklubb
Ansiennitet: 32 år

Damm sensei
5. Dan JKA

Hovedinstruktør Karmøy shotokan  karateklubb
Ansiennitet: 37 år

Moen sensei
5. Dan JKA

Hovedinstruktør Nordås karateklubb
Ansiennitet: 26 år

Uavhengig av hvilken retning din klubb tar, så vil alltid vår felles kjærlighet for JKA Karate holde oss sammen i ånd & spirit.

 

Kontakt oss

 
  • Facebook

©2020 by JKA NORWAY NEWS.