Våre kjerneverdier

Et sammendrag

20191121Høstgassuku 20195697-212.jpg

JKA Norway skal være inkluderende

Alle er velkommen i vår organisasjon. Unge , gamle, funksjonshemmede eller medlemmer av andre forbund. Det er vårt utalte mål at alle er velkommen og alle skal bli sett. Dette stiller store krav til styret, senseier og medlemsklubber. Grad skal fortsatt være viktig men at alle uansett bakgrunn blir sett og ivaretatt er viktigere.

Shodan Bjørgvin.jpg

JKA NORWAY skal være demokratisk

I vårt JKA Norway er det medlemmene som bestemmer. Generelle regler som dojo kun legger føringer for vår opptreden. Teknisk kommite skal fortsatt bestå av medlemmer med 5. Dan eller høyere, men sjefsinstruktør velges av årsmøtet. NIF sine retningslinjer trumfer JKA sine. Vi skal ikke lengre måtte søke JKA Europa om tillatelse til å engasjere en ny sjefsinstruktør. Vi bor i et demokratisk land og følger demokratiske prinsipper og om det ikke er greit for vår moderorganisasjon, da er det på tide å gå videre.

20191122Høstgassuku dag25882-200.jpg

Competition Update: JKA NORWAY NEWS Shines

This is your News Article. It’s a great place to share your latest stories and updates. Add a short summary, include links to relevant content, and choose a great photo or video to feature for extra engagement!

 
  • Facebook

©2020 by JKA NORWAY NEWS.